Đại số sơ cấp Ví dụ

Rút gọn căn bậc hai của 4
Step 1
Viết lại ở dạng .
Step 2
Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực dương.
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác