Đại số sơ cấp Ví dụ

Quy đổi thành một Số Thập Phân 9%
Step 1
Quy đổi phần trăm sang một phân số bằng cách đặt biểu thức trên . Phần trăm có nghĩa là 'trong tổng số '.
Step 2
Quy đổi phân số thành một số thập phân bằng cách chia tử số cho mẫu số.
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác