Hoá học Ví dụ

Tìm Khối Lượng của một Nguyên Tử Đơn Ca
Bước 1
Để tính khối lượng của một nguyên tử đơn, trước tiên hãy tra khối lượng nguyên tử của trong bảng tuần hoàn. Đây cũng là khối lượng tính bằng gam của 1 mol của .
Bước 2
Sử dụng số Avogadro để tìm khối lượng của một nguyên tử đơn.
Bước 3
Chia bằng ký hiệu khoa học.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhóm các hệ số với nhau và các số mũ với nhau để chia số trong ký hiệu khoa học.
Bước 3.2
Chia cho .
Bước 3.3
Di chuyển sang tử số bằng quy tắc số mũ âm .