Hoá học Ví dụ

Tìm Số Lượng Hạt Neutron He
Bước 1
Tìm phần tử trên bảng tuần hoàn.
2Atomic Number
HeElement Symbol
HeliumElement Name
4Average Atomic Mass
Bước 2
Trọng lượng nguyên tử là một phép đo tổng số hạt trong hạt nhân của nguyên tử bao gồm cả hạt proton và hạt neutron. Vì vậy, bước đầu tiên là xác định vị trí khối lượng nguyên tử trên bảng tuần hoàn và làm tròn giá trị đến số nguyên gần nhất.
làm tròn đến
Bước 3
Số khối là số hạt trong hạt nhân của nguyên tử. Hạt nhân được tạo thành từ các hạt proton và neutron.
Bước 4
Tìm phần tử trên bảng tuần hoàn.
2Atomic Number
HeElement Symbol
HeliumElement Name
4Average Atomic Mass
Bước 5
Để tìm số lượng hạt proton trong , trước tiên xác định vị trí nguyên tố trên bảng tuần hoàn. Tiếp theo, tìm số nguyên tử nằm phía trên ký hiệu của nguyên tố. Vì số nguyên tử của , hạt proton.
hạt proton
Bước 6
Điền vào các giá trị đã biết trong đó đại diện cho số lượng hạt neutron.
Bước 7
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 8
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 8.2
Trừ khỏi .