Hoá học Ví dụ

Tìm Khối Lượng của 1 Mol KClO_3
Bước 1
Để tìm khối lượng của mol của hãy tìm khối lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố và nhân nó với số lượng nguyên tử có trong mỗi nguyên tố trong phân tử.
mass of mole of ++
Bước 2
Điền vào các khối lượng nguyên tử từ bảng tuần hoàn.
mass of mole of ++
Bước 3
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
khối lượng của mol của
Bước 3.2
Nhân với .
khối lượng của mol của
Bước 3.3
Cộng .
khối lượng của mol của
Bước 3.4
Cộng .
khối lượng của mol của
khối lượng của mol của