Hoá học Ví dụ

Tìm Tỷ Lệ Phần Trăm Khối Lượng what is the mass percent of calcium in calcium bromide CaBr_2
what is the mass percent of calcium in calcium bromide
Bước 1
Để tìm khối lượng của mol của hãy tìm khối lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố và nhân nó với số lượng nguyên tử có trong mỗi nguyên tố trong phân tử.
mass of mole of +
Bước 2
Điền vào các khối lượng nguyên tử từ bảng tuần hoàn.
mass of mole of +
Bước 3
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân với .
khối lượng của mol của
Bước 3.2
Cộng .
khối lượng của mol của
khối lượng của mol của
Bước 4
Tìm tỉ lệ phần trăm khối lượng của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Tỉ lệ phần trăm thành phần khối lượng là khối lượng của chia cho khối lượng của toàn bộ phân tử được chuyển đổi thành tỉ lệ phần trăm.
Tỉ lệ phần trăm khối lượng của
Bước 4.2
Chia cho .
Bước 4.3
Nhân với .
Bước 4.4
Thiết lập số ở dạng phần trăm.
Tỉ lệ phần trăm khối lượng của
Tỉ lệ phần trăm khối lượng của
Bước 5
Tìm tỉ lệ phần trăm khối lượng của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Tỉ lệ phần trăm thành phần khối lượng là khối lượng của chia cho khối lượng của toàn bộ phân tử được chuyển đổi thành tỉ lệ phần trăm.
Tỉ lệ phần trăm khối lượng của
Bước 5.2
Chia cho .
Bước 5.3
Nhân với .
Bước 5.4
Thiết lập số ở dạng phần trăm.
Tỉ lệ phần trăm khối lượng của
Tỉ lệ phần trăm khối lượng của
Bước 6
Tìm tỉ lệ phần trăm khối lượng của mỗi nguyên tố trong một phân tử.
Tỉ lệ phần trăm khối lượng của
Tỉ lệ phần trăm khối lượng của