Hoá học Ví dụ

Tìm Cấu Hình Hạt Electron Br
Bước 1
Cấu hình electron là sự sắp xếp các electron của nguyên tử. Cấu hình này liên quan đến cách các electron được phân phối trong quỹ đạo của nguyên tử. có loại quỹ đạo (, , , ) và lên đến mức năng lượng khác nhau mà tại đó một electron có thể tồn tại.