Hoá học Ví dụ

Tìm Tỷ Lệ Phần Trăm Khối Lượng O
Bước 1
Để tìm khối lượng của mol của hãy tìm khối lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố và nhân nó với số lượng nguyên tử có trong mỗi nguyên tố trong phân tử.
mass of mole of
Bước 2
Điền vào các khối lượng nguyên tử từ bảng tuần hoàn.
mass of mole of
Bước 3
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
khối lượng của mol của
Bước 4
Tìm tỉ lệ phần trăm khối lượng của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Tỉ lệ phần trăm thành phần khối lượng là khối lượng của chia cho khối lượng của toàn bộ phân tử được chuyển đổi thành tỉ lệ phần trăm.
Tỉ lệ phần trăm khối lượng của
Bước 4.2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.2.2
Viết lại biểu thức.
Bước 4.3
Nhân với .
Bước 4.4
Thiết lập số ở dạng phần trăm.
Tỉ lệ phần trăm khối lượng của
Tỉ lệ phần trăm khối lượng của