Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Convert to .
Bước 2
Loại bỏ các đơn vị chung và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Cross cancel units.
Bước 2.2
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Remove the canceled units.
Bước 2.2.2
Kết hợp các phân số.
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác