Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Nhân bằng phép nhân số lớn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Nhân với . Đặt chữ số hàng đơn vị vào dòng kết quả và nhớ chữ số hàng chục . Có một dòng kết quả cho mỗi chữ số trong .
Bước 1.2
Nhân với và cộng số nhớ . Đặt kết quả vào cột tiếp theo trong dòng kết quả. Có một dòng kết quả cho mỗi chữ số trong .
Bước 1.3
Cộng các số trong mỗi cột. Trong trường hợp này, cộng , sau đó đặt vào hàng kết quả.
Bước 1.4
Cộng các số trong mỗi cột. Trong trường hợp này, cộng , sau đó đặt vào hàng kết quả.
Bước 2
Kết quả của .